Firmy w czasie epidemii Firmy w czasie epidemii

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Najnowsze

 • 26 marca 2020
 • wyświetleń: 1511

Nowy numer telefonu i nowe zasady pracy Hospicjum św. Ojca Pio

W związku ze stanem epidemii Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie wprowadziło zmiany w codziennej pracy tak, aby chronić chorych, ich rodziny i pracowników hospicjum oraz przestrzegać wszystkich obowiązujących obecnie zasad, w tym zaleceń i rozporządzeń dotyczących opieki paliatywnej.

Maseczki uszyte przez opiekunki pracujące w Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.
Maseczki uszyte przez opiekunki pracujące w Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie · fot. Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie


Z biurem hospicjum można się kontaktować tylko telefonicznie − od poniedziałku do piątku w godz. 8.00−16.00 pod nowym numerem telefonu: 32 44 57 808.

Nowe zasady pracy Hospicjum:Dotyczące chorych wymagających opieki paliatywnej:
 • zgłoszenia nowych chorych przyjmowane są wyłącznie telefonicznie w dni robocze w godz. 8.00−16.00 pod nowym nr tel. 32 44 57 808
 • dokumenty od chorych zgłaszanych do opieki, w tym skierowanie do hospicjum domowego, przyjmowane są w biurze hospicjum w zamkniętych kopertach w godz. 8.00−12.00 tylko po ustaleniach telefonicznych
 • zasady opieki nad chorym ustalane są w trakcie rozmowy telefonicznej, przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny
 • zespoły medyczne opiekują się chorymi w domach, z uwzględnieniem porad i wizyt z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności
 • chorzy i ich rodziny mają zapewniony stały kontakt z zespołem medycznym


Dotyczące chorych niesamodzielnych:
 • obecnie hospicjum nie przyjmuje nowych zgłoszeń chorych − osób starszych niesamodzielnych
 • opieka nad chorymi niesamodzielnymi, dotychczas objętymi działaniami hospicjum, polega na stałym monitoringu sytuacji tych osób i ich rodzin oraz realizacji wizyt bezpośrednich w sytuacjach zdrowotnych lub rodzinnych tego wymagających
 • pomoc bezpośrednia udzielana jest po konsultacjach z opiekunami


Dotyczące Wypożyczalni sprzętu medycznego:
 • nie ma możliwości wypożyczenia lub zwrotu oraz transportu łóżek
 • wypożyczenia dla chorych zarejestrowanych w hospicjum (z wyjątkiem łóżek) odbywają się tylko po ustaleniach telefonicznych pod nowym nr tel. 32 44 57 808
 • wypożyczenia i zwroty dla chorych nie zarejestrowanych w hospicjum zostały wstrzymane


Jednocześnie hospicjum informuje, iż po ogłoszeniu stanu epidemii wszyscy chorzy objęci opieką zostali poinformowani o zasadach bezpieczeństwa i konieczności wprowadzenia zmian. Dokonano rozeznania potrzeb chorych i ustalono wraz z rodzinami nowe sposoby pomocy, w tym zasadność wizyt bezpośrednich. U osób w trudnej sytuacji rodzinnej i zdrowotnej odbywają się wizyty bezpośrednie; dowożone są leki, sprzęt medyczny oraz artykuły pierwszej potrzeby.

Wszyscy chorzy mają zapewniony całodobowy kontakt telefoniczny z poszczególnymi członkami zespołu medycznego hospicjum. Stany chorych weryfikowane są na bieżąco, a wraz z tym dalsze postępowanie.

BM / pless.pl, źródło: Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.